Начало

Здравейте,

добре дошли на страницата на българо-немско образователно сдружение „Буквар“! Бихме искали накратко да Ви запознаем с нас.

Българското училище към сдружение „Буквар“ отвори врати през 2018 и обучава успешно вече трета година деца от Франкфурт и околностите му по български език и литература. Освен това то организира редица мероприятия, свързани с историята, географията, културата и традициите на България и дава възможност на децата и техните семейства да участват в много интересни извънкласни проекти. /виж раздел Актуално/

Концепцията на обучението се развива около това децата да бъдат мотивирани да учат чрез съвременни разчупени форми на обучение и да имат желание да отделят място в натоварената си програма, а надяваме се и в сърцата си, за българския език и връзката си с България!
Основна движеща сила на тази инициатива са родителите, водени от желанието си да осигурят качествено и интересно за децата обучение, което да ги свърже с българските им корени. Те участват на доброволни начала в управлението на сдружението /виж раздел Сдружение/ и в родителския съвет /виж раздел Училище/ и имат възможност активно да допринасят за развитието на училището и израстването на децата си.

Към момента има сформирани предучилищна група, I, II, III, IV, V, VI и VII клас. В условията на ограничение на присъственото обучение заради епидемиологичната обстановка в Германия се преподава онлайн на платформата Майкрософт Тиймс. При първа възможност ще се върне към преподаване лице в лице в класните стаи на училище Филип-Холцман-Шуле или в други подходящи помещения.

Учениците са разпределени по класове, съобразно степента на владеене на български език и възрастта им. Ако детето е по-голямо, но има желание да започне да учи български език, след преценка на преподавател, то може да бъде записано в подходящ за него клас. С цел по-добра мотивация на големите ученици обучението в V-VI и VII клас се провежда в слята паралелка, в която се набляга на работата по проекти с интересни за тази възрастова група теми.

От 2018 година училището получава финансова и методическа подкрепа по програма „Роден език и култура зад граница“ от Министерство на образованието и науката на Република България и издава удостоверения за завършен клас, валидни в България. Занятията по български език и литература и история и география с водят от квалифицирани учители и педагози, а в извънкласните дейности се включват и родители и хора с познания и умения в други области като култура, наука, изкуство и т.н.

За допълнителна информация и записвания, моля, пишете ни на електронен адрес bukvar@mail.de
Очакваме Ви!