В преподавателския екип на училище „Буквар“ влизат директор и преподавател г-жа Мария Хрискова-Владимирова, четирима квалифицирани преподаватели по български език и литература, по история и география, както и един преподавател-социален педагог, специалист по метода Монтесори за предучилищната група.