Календар

Празничният календар на училищетo до края на учебната 2018-2019 година.

Предвидени са следните мероприятия:

– 15.12.2018 г. Коледно тържество в Saalbau Schönhof от 16.00 часа – сутринта се провеждат нормални учебни занятия

– 2.02.2019 г. – Изработване на кукерски маски в часовете за извънкласна дейност с помощта на арх. Вела Дончева

– 9.02.2019 г. – Посещение на Galli Theater Frankfurt Hamburger Allee 45 (10.30 – 14.00 часа), последван от празнично дефиле на учениците с изработените предната събота кукерски маски на сцената на театъра

 23.02.2019 г. – Изработване на мартеници в часовете за извънкласна дейност с помощта на арх. Вела Дончева

– 9.03.2019 г. – Мартенско тържество: след регулярните учебните занятия ще отбележим мартенските празници със спортен празник под надслов Бързи, смели, сръчни в спортната зала на Haus der Volksarbeit e.V. на адрес Eschenheimer Anlage 21. Мероприятието ще се проведе от 14.30 и ще продължи до 16.30.

– 6.04.2019 г. – Великденско тържество

– 25.05.2019 г. – Празник по случай 24 май – Saalbau Oberrad от 15.00 часа