Ние сме родители, които искат да предадат българския език на своите деца, да създадат връзка с България посредством опознаването на българските традиции, обичаи и култура

Подпомагаме и организираме обучение по български език и извънкласни занимания под формата на проекти по „Родинознание“, читателски кръгове, приложни кръжоци, пеене, танци и др.

Стремим се към създаването на общност, в която родителите да се ангажират в образователните и културни инициативи §Целим личното израстване на нашите деца в условията на мултиезично общество, в което българският език е равнопоставен с останалите европейски езици

1. Елена Пелова
2. Мариана Минчева-Пашова
3. Тодор Минов
4. Петя Кийне
5. Цветелина Браун

E-Mail: bukvar@mail.de