Дружество

Българо-немското образователно сдружение „Буквар“ бе учредено на 16.12.2017 г. в град Франкфурт на Майн, Германия като юридическа форма на родителска инициатива с вече съществуваща дейност с основна цел съхраняване на българския език, етнос и култура зад граница.

Инициативата стартира през 2016 година под формата на следобедни учебни занятия по български език в рамките на занимални в немското училище, организирани от д-р Милена Маринова (заместник-председател на сдружението към настоящия момент) в сградата на Холцхаузеншуле (Bremer Str. 25, 60323 Frankfurt am Main), където 6 деца от 1 клас изучаваха български език и литература веднъж седмично. През 2017 година, освен вече съществуващата група, бяха създадени още две нови групи ученици (1 и 3 клас, общо 9 деца) в Хайнрих Зелигершуле (Mierendorffstr. 8, 60320 Frankfurt am Main) от г-жа Петя Гинчев.

Желанието на родителите да се разгърне дейността и в посока на изучаване на българските традиции и обичаи доведе до организирането на различни работилници през 2017 година (кукерски маски, мартеници и др.).

Поради засиления интерес към учебната 2018/2019 година и по настояване на родителите се реши да бъде създадено съботно българско училище под ръководството на създаденото за целта сдружение, което да обедини съществуващите инициативи.

Сдружението бе регистрирано пред немските власти на 16.12.2017 г. под името Българо-немско образователно сдружение „Буквар“.