Контакт


Може да ни намерите в училището всяка учебна събота
между 9:00 и 12:30 часа или по предварително уговорена среща.

Българо-немско образователно дружество "Буквар"


Нашият адрес:

Siolistraße 41
60323 Frankfurt am Main


Учебните стаи се намират в сградата на Philipp Holzmann Schule

bukvar@mail.de